Направи дарение

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

Фондация “За децата с церебрална парализа” е млада фондация, създадена от родителите за родителите и техните деца. За да успеем да осъществяваме нашите проекти и инициативи, свързани с осигуряване на информираност и подкрепа на  родителите на деца с ДЦП, да дадем гласност на проблемите, съпътстващи отглеждането на деца с ДЦП и да променим обществените нагласи имаме нужда от вашата помощ.

Ако искате да ни подкрепите можете да го направите с дарение по сметката на фондацията

 • Сметка на фондацията

  ЗА ДЕЦАТА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

  Банка ДСК - АД

  BGN : BG60STSA93000027198877

  BIC: STSABGSF

 • Защо да направите дарение?

  Всяко дарение, получено във Фондация "За децата с церебрална парализа" е реална възможност за подкрепа на родителите на деца с ДЦП.

 • Какво е ДЦП?

  Детската церебрална парализа (ДЦП) представлява непрогресиращи двигателни промени – парези, неволеви движения, координационни нарушения и промени в мускулния тонус, които са резултат от мозъчни увреждания в предродовия, родовия и следродовия период. Чести придружаващи симптоми са: зрителна и очедвигателна непълноценност - нарушена функция на очедвигателните нерви, епилептични пристъпи, говорни нарушения, изоставане в интелектуалното развитие.

X